• VB

  Važni telefoni


 • Policija - 192
  Vatrogasci - 193
  Hitna pomoć- 194
  Vojna pomoć- 1976
  Vojna policija- 19860
  Centar za obaveštenje- 1985
  AMSS pomoć na putu- 1987

  Tačno vreme - 95
  Predaja telegrama telefonom - 96
  Prijava medjunarodnih razgovora - 901
  Brojevi telefona- 988
  Služba budjenja- 9811
  Razna obaveštenja- 9812
  Verski praznici i običaji - 9822
  Prijava telefonskih smetnji- 977
  Meteorološke prilike - 9823