• VB

  Toplana Višnjička Banja

  Toplana „Višnjička banja“ puštena je u rad 1982. godine. Instalisana su tri kotla ukupnog kapaciteta 24,8 MW. 
  Toplana pored grejanja, isporučuje i toplotnu energiju za pripremu sanitarne potrošne tople vode. 
  P ogonsko gorivo koje koristi ova toplana je mazut.

  Toplana Visnjicka Banja

 •